• داستان طنز اولین روز کاری
    مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چندملیتی درآمد. در اولین روز کار خود، با کافه تریا تماس گرفت و گفت: ” یک فنجان قهوه برای من بیاورید.”

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب