• پشت سرت را نگاه نکن زندگی پیش روست
    بعضی وقت ها با قضاوت های خود زندگی را از فرزندانمان می گیریم. شاید آنها با وجود تبعیض ها و زخم زبان ها ادامه دهند اما زندگی برایشان خیلی سخت تر می شود. قصه رقیه را در سه پلان بخوانید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب