• خسرو و شیرین، افسانه عاشقانه همیشه خواندنی
    افسانه ی خسرو و شیرین از مشهورترین منظومه های عاشقانه ی فارسی است. خسرو، این آخرین پادشاه مقتدر ساسانی با داشتن سه هزار زن در شبستانش چطور گرفتار عشق شیرین شد؟ از آنچه در واقع گذشته خبر موثقی نداریم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب