• داعشی ها شیشه می زنند و آدم می کشند
    در کالبد شکافی عامل حمله  انتحاری داعش به مسجد کویت، ماده مخدر شیشه کشف شده است. بر اساس این گزارش عناصر تروریستی داعش قبل از عملیات انتحاری ماده مخدر شیشه «کریستال» مصرف می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب