• این دختر در فهرست مرگ داعش قرار دارد
    «هلی لوو» خواننده دختر کردی است که در کردستان عراق فعالیت می کند. او در فهرست مرگ داعش قرار گرفته است، با این حال با شجاعت اعلام کرده که از کار خود عقب نشینی نمی کند و افتخار می کند که با هنر خود در حال نبرد علیه داعش است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب