• کشتار حجاج داغستان در عراق
    جنگنده های آمریکایی حجاج داغستان را که به دلیل خستگی سفر در حال استراحت و اقامه نماز بودند هدف قرار دادند و در این میان ۲ زن و ۲ کودک کشته شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب