• دانستنی های در مورد بدن !!!
     آیا میدانستید که تـنها در طول زمانی که این جمله را می خوانید در حدود 50 هزار سلول بدنتان میمیرد و سلول های جدید جایگزین آن می شود ؟      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب