• چرا حشرات یخ نمی زنن؟
    آیا تا به حال حشره ای را دیده اید که در سرما لباس زمستانی به تن کرده باشد؟ بی شک هیچ حشره ای را ندیده اید که برای در امان ماندن از سرمای زمستان، لباسی از جنس پوست حیوانات به تن داشته باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب