• تجمع اعتراضی مقابل مجلس
    جمعی از دانشجویان فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی در اعتراض به نتیجه آزمون جایابی صبح امروز مقابل مجلس تجمع کردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب