• توطئه جدید غربی‌ها علیه دانشمندان هسته‌ای ایران
    در حالی که از هفته آینده، مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 وارد جدی ترین فاز خود می شود و تلاش دو طرف  برای دستیابی به توافق نهایی در موضوع هسته ای شدت می یابد، به نظر می رسد، برخی محافل در غرب بار دیگر در صدد طرح بهانه جویی های جدید برای افزایش فشار بر ایران هستند. ادعاهای یک روزنامه آمریکایی درباره یکی از دانشمندان هسته ای ایران، در همین راستا قابل ارزیابی است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب