• ماجرای حضور خاتمی در دانشگاه شهید بهشتی
    روابط عمومي دفتر رييس جمهور اسبق ايران تاكيد كرد كه هيچ گونه برخوردي از ناحيه تيم حفاظتي خاتمي با دانشجويان در پي حضور وي در دانشگاه شهيد بهشتي صورت نگرفته است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب