• این دانشگاه اصلا گوشه ندارد!
    ساختمانی که عکس آن را در تصویر می بینید، یکی از دانشگاه های سنگاپور است که از 12 برج مخروطی تشکیل شده و هیچ گونه گوشه و زاویه ای ندارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب