• «ارجاع بیمار به بخش خصوصی، خلاف است/بیمه ها برابر قانون عمل کنند»
    معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هر گونه ارجاع بیمار از بخش دولتی به بخش خصوصی را که به اقتصاد خانواده بیمار، آسیب جدی وارد می کند، خلاف قانون دانست. «سقف تعرفه های استان ها معلوم شود تا بیمه ها برابر سقف اعلام شده، فعالیت کنند.»
  • حاجی ها با شتر عکس نگیرند
    عضو کمیته کشوری کورونا ویروس به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تاکید کرد که اگر آگهی تبلیغاتی در خصوص شیر یا گوشت شتر در سطح شهر ها مشاهده کردند، حتما از توزیع این آگهی ها جلوگیری کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب