• سرنوشت تنبیه جنجالی دانش‌ آموزان‌ ایرانی
    به رغم نص صریح قانون درباره ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس، هر از چند گاهی اخباری مبنی بر اعمال این نوع تنبیه در مدارس منتشر می شود.
  • دست کردن در توالت، تنبیه جدید دانش‌ آموزان!
    آن روز درس هایشان را نخوانده بودند؛ «حمید» و «مرتضی» و «یاسین» و «محمدرضا». درس نخواندن همان و تنبیه همان. ٤ دانش آموز کلاس سوم مدرسه (ح) پاکدشت فکرش را هم نمی کردند که قیمت نیاوردن کتاب هایشان به مدرسه، چنین عاقبت عجیب و غریبی باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب