• دختران دوچرخه‌ سوار افغان +عکس
    اعضای تیم ملی زنان دوچرخه سواری افغانستان برای تمرین، دوچرخه خود را با ماشین به بیرون شهر منتقل می کنند تا به دور از نگاه های ناخوشایند، تمرین کنند. با این حال گاهی رانندگان در جاده با صدای بلند به آن ها ناسزا می گویند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب