• عوامل گرایش دختران مجرد به مردان متاهل
    متاسفانه موضوع دوستی با مردان متاهل به عنوان یک پدیده اجتماعی گریبانگیر بعضی از خانم های مجرد و مطلقه شده و در حقیقت یک آسیب اجتماعی است. درخور ذکر است که ارتباط دختر با مرد متأهل، خلاف شرع و حرام است. با این حال گرفتار شدن در دام زیاده خواهی بعضی مردان، قرار گرفتن در جایگاه همسر دومی و چندمی و سوء استفاده بعضی مردان از زنان برای نیازهای غیرطبیعی در قالب ارتباط های مخفی که به هیچ وجه مشروع و منطقی نیست، واقعیتی است که در جامعه مشاهده می شود و به شدت نیازمند هشدار به خانواده هاست.
  • قانون، مادر شدن دختران مجرد را چگونه به رسمیت می شناسد؟
    یکی از شرایط داشتن فرزندخوانده این است که از زندگی مشترک زوجهای متقاضی فرزند خواندگی باید حداقل 5 سال گذشته باشد

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب