• دختر نخبه ایرانی به طرز مشکوکی به قتل رسید!
    کارمندان آموزشگاه زبان با صدای کمک دختر جوان به خیابان آمدند. تعدادی از آنها نرگس را شناختند. تعدادی از بچه های آموزشگاه به دنبال راننده پژو 206 که در حال فرار بود رفتند که موفق نشدند او را متوقف کنند و راننده که پسر جوانی بود فرار کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب