• قصه 10 ساله یک دختر و یک درخت
    «10 سال پیش وقتی برای اولین بار به مجموعه سعدآباد پا گذاشتم جوان بودم و هیچ ایده ای از زندگی نداشتم. به عقیده ی من، بعضی زمین ها انرژی های زیادی دارند و هر کسی برای خودش یک درختی دارد که باید بگردد و پیدایش کند. بعضی ها خوش شانس ترند و به وقت تولد برای شان درختی کاشته می شود. من درختم را در مجموعه سعدآباد پیدا کردم در سن 23 سالگی.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب