• مادر مینی ژوپ پوش و دختر چادری
    هنگام شام در رستوران هتل، گروه رقص و آواز شروع به پایکوبی کردن و حتی سر میزها مشروبات الکلی سرو کردند، من بدون این که دست به بشقاب غذایم بزنم، گریه کنان به اتاقم رفتم و در طول مسافرت ،تمام شام و ناهارها را تنها در اتاقم خوردم!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب