• وقتی ‌مایه‌ حیات یواشکی تمام می‌شود
    وقتی در ترافیک همیشگی تهران پیچ رادیو را باز کردم و صدای مرد درختی ایران را شنیدم خوشحال شدم که هستند کسانی که دلشان به خاطر درخت می تپد و این می تواند مرهمی باشد بر تن سوخته ی زاگرس که اگر درست مدیریت شود می تواند بسیاری از خسارت ها را جبران کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب