• انگلیس درخواست ملاقات کرد و ما پذیرفتیم
    رئیس جمهور ضمن موفقیت امیز خواندن سفر خود به نیویورک گفت: اجلاس مجمع عمومی امسال اهمیت ویژه ای داشت که این اهمیت به خاطر تروریزم جهانی قابل توجه بود و که در این سخنرانی ما در سازمان ملل مواضع ایران تشریح شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب