• دردسر ازدواج دختران ایرانی با مردان افغان
    دخترانی که ناچار تن به ازدواج با مردان بیگانه می دهند، بچه های دورگه ای که بدون شناسنامه و بی هویت به دنیا می آیند و در کوچه پس کوچه های شهرها قد می کشند و بزرگ می شوند و زنانی که با زور شوهر وادار به ترک کشور می شوند،از تبعات تلخ رواج ازدواج های غیرقانونی دختران ایرانی با مردان افغان در برخی از شهر های کشور است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب