• چرا درد تخمک گذاری را نباید نادیده گرفته شود؟
    همه زنان تخمک گذاری را احساس می کنند هر چند احساس آن لزوماً دلیلی برای نگرانی نیست شما نباید درد تخمک گذاری را نادیده بگیرد. 
  • درمان ساده دردهای قاعدگی در منزل
    همه خانم ها با دردهایی که همراه قاعدگی می آید، آشنا هستند. هورمون  پروستاگلاندین که در درد و التهاب نقش دارد باعث انقباض عضلات رحم می شود. سطوح بالای این هورمون باعث دل درد شدید قاعدگی می شود. برای برخی خانم ها این دل درد با کار روزانه، تحصیل و فعالیت های روزانه تداخل ایجاد می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب