• درد سیاتیک چه قسمتی از بدن را تحت تاثیر قرار میدهد
    از لگن تا انتهای پاها کسانی که این درد را حس می کنند درد سیاتیک می باشد.سیاتیک، نام یک عصب است. این عصب طولانی ترین عصب داخل بدن شماست که از لگن تا انتهای پا ادامه دارد و در طول مسیر خود به شاخه های متعددی تقسیم می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب