• تسکین دردهای قاعدگی با مسکن های طبیعی
  دردهای قاعدگی با آنكه دردی طبیعی محسوب می شود اما گاهی تحمل آن غیرممكن است. خصوصا كه هر ماه این سیكل تكرار می شود و مسلما درد هم هرماه باید تحمل شود. اینجاست كه بسیاری از خانم ها برای رهایی از این دردها سراغ انواع و اقسام قرص های مسكن می روند.
 • چرا درد تخمک گذاری را نباید نادیده گرفته شود؟
  همه زنان تخمک گذاری را احساس می کنند هر چند احساس آن لزوماً دلیلی برای نگرانی نیست شما نباید درد تخمک گذاری را نادیده بگیرد. 
 • درمان ساده دردهای قاعدگی در منزل
  همه خانم ها با دردهایی که همراه قاعدگی می آید، آشنا هستند. هورمون  پروستاگلاندین که در درد و التهاب نقش دارد باعث انقباض عضلات رحم می شود. سطوح بالای این هورمون باعث دل درد شدید قاعدگی می شود. برای برخی خانم ها این دل درد با کار روزانه، تحصیل و فعالیت های روزانه تداخل ایجاد می کند.
 • کاهش درد عادت ماهانه
  دردهای حین عادت ماهانه ی خانم ها یکی از شایع ترین شکایات آنها در طول این دوره است. تغییرات خلق و خو و احساس خستگی آنها گاهی بسیار شدید و آزاردهنده است.

مطالب پیشنهادی

 • مطالب جدید
 • مطالب محبوب