• تورم فاز دوم؛ خلاف انتظار
    مرکز آمار ایران روز گذشته با انتشار گزارشی، از وضعیت تورم در اقتصاد کشور پس از اجرای فاز دوم هدفمندی، پرده برداری کرد. بر اساس این گزارش که آمارهای اردیبهشت ماه را در برمی گیرد، نرخ «تورم متوسط» در این ماه با کاهش 8/1 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 4/28 درصد رسیده و «تورم نقطه به نقطه» نیز با 4/0 واحد درصد کاهش، معادل 2/17 درصد شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب