• درمان ترک پاشنه‌پا در خانه
    اگر می خواهید نتیجه دلخواه را از کرم ببینید لازم است تا به طور منظم از آنها استفاده کنید تا پوست مجددا خشک نشود.
  • درمان خانگی ترک پا
     موازی با پدیکورتان میتوانید ترک پاها را نیز بصورت خانگی و ساده درمان کنید ،  در این راهنما، ده درمان خانگی برای ترک پاشنه ی پا را برایتان فهرست کرده ایم.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب