• ماسک های طبیعی برای پیشگیری از موخوره
    موخوره می تواند باعث شکستن مو یا خشک شدنش شود. همچنین می تواند در نازک شدن یا تنک شدن مو هم مؤثر باشد. ما برای رهایی از دست موخوره راه های متعددی پیش رویمان هست، از جمله شامپوهای مختلفی که همین خاصیت ضد موخورگی شان را تبلیغ می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب