• علل درد در نخستین رابطه جنسی
     اولین رابطه جنسی در شب زفاف همیشه دردناک نیست اما برای برخی از زنان(و یا حتی مردان) امکان دارد که این ارتباط در شب زفاف نامطلوب و دردناک شود. معمولا اولین رابطه در شب زفاف ، دردی در حد معمول(متوسط) دارد.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب