• ورزش و مبارزه با ورم پا
     آیا وقتی برای مدتی روی مبل یا پشت میز کارتان می نشینید، احساس می کنید پاهایتان سنگین شده و ورم کرده است ممکن است آن را چندان جدی نگیرید اما در نهایت این مشکل شما را مجبور می کند با پزشک مشورت کنید.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب