• از کیست های لوله ی رحم چه میدانید
     این اختلال عمدتا به علت افزایش تولید پروستاگلاندین بوسیله آندمتر (آندومتر لایه داخلی دیواره رحم است) است. خیلی اوقات پزشك فقط و فقط از ضد درد هائی مانند مفنامیك اسید ............

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب