• درمان ‌همیشگی‌ سرطان توسط یک ایرانی
    با استفاده از تکنیک های سلولی ملکولی می توان با بررسی ژن های موثر در بروز سرطان، علاوه بر تشخیص زودهنگام بیماری در مراحل فوق العاده ابتدایی و درمان موثر آن، خطر ابتلا به بیماری را نیز در افراد مختلف مشخص کرد و...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب