• درباره بزرگترین دستاورد دانشمندان درمورد HIV
     درباره بزرگترین دستاورد دانشمندان درمورد HIV سه کودک کانادایی پس از اینکه چند ساعت پس از تولدشان یک درمان جدید پیشگامانه را دریافت کردند، اکنون عاری از ویروس اچ آی وی تشخیص داده شده اند.کودک چهارم نیز پس از دریافت همین درمان اکنون تنها دارای سطوح بسیار پائینی از ویروس است.........    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب