• دروازه جهنم! + عکس
    دروازه ای رو به جهنم نام حفره آتشینی است که یک روستایی اهل چین کشف کرده است، این حفره یک متر پهنا دارد و از آن آتش زبانه می کشد.
  • نخستین کسی که وارد دروازه جهنم شد
    جرج کورونیس یک مرد کانادایی با لباس مخصوص و دستگاه ویژه تنفس برای اولین بار وارد "دروازه جهنم" شد تا از آنچه داخل آن است با خبر شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب