• اشتباهاتی که خانم ها هیچوقت نمیبخشند!
    هم خانم ها و هم آقایون اشتباهاتی در رابطه مرتکب می شوند که آرامش و عشق رابطه را بر هم می زند. این اشتباهات از طبیعت آنها و تفاوت بین فیزیولوژی مرد و زن ریشه می گیرد. 
  • چگونه کودکان دروغگو می شوند؟
    همه ما به عنوان والدین دوست داریم به کودکان بگوییم که دروغ گفتن کار بدی است و دروغگو دشمن خداست، اما خیلی از والدین هم همواره در حال دروغ گفتن به بچه ها هستند. از این نکته که بگذریم بیایید دریابیم چرا بچه ها دروغ می گویند و از چه زمانی آگاهانه و به عمد دروغ می گویند. در این مطلب میخواهیم بدانیم مرز دروغ گویی بچه ها کجاست و عکس العمل والدین درباره دروغ گویی بچه ها باید چگونه باشد؟
  • دروغ هایی که هر روز به خودتان می گویید!
    باگ های روابط زناشویی تان را بگیرید و با خودتان و شریک زندگی تان روراست باشید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب