• هدفمندی یارانه‌ها یکی از تنگناهای کشور شد
    طرح هدفمندي در مقطعي اجرا شد که يکي از مهمترين نيازهاي کشور بود اما علي رغم آنکه همه کشور به طور کامل از اجراي اين طرح حمايت کردند، به دليل اجراي غلط به يکي از تنگناهاي جدي کشور تبديل شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب