• عزاداری و تشیع جنازه در بین دلفین ها!!
    دریانوردان پیش از این در مورد دسته های تشیع کننده جنازه و رفتارهای عزاداری در میان دلفین های پوزه بطری گزارش داده بودند اما اکنون یک پژوهش جدید حاکی از آن است که دلفین های خالدار اقیانوس اطلس نیز در زمان ...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب