• انصارالله به "دریای عرب" رسید
    کمیته های مردمی یمن، با ورود به استان ابین در جنوب این کشور، برای نخستین بار به ساحل آب های موسوم به "دریای عرب" رسیدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب