• عجیب ترین روش "روزه داری" در هند (+عکس)
    یکی از ادیانی که در هندوستان وجود دارد با نام "Jainism" شناخته می شود. در این دین مردم باید هر ساله یک روزه خاص و عجیب بگیرند. آن ها در محلی دور هم جمع می شوند و تا سر حد مرگ روزه می گیرند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب