• سایه روشن‌ های بسته جدید دستمزد کارگران
    معاون وزیر کار با بیان اینکه ۳۳ درصد دریافتی فعلی نیروی کار کشور از محل اضافه کاری است گفت: چرخه تعیین حداقل مزد در ایران معیوب است و این روش نمی تواند منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شود.
  • نحوه تعیین دستمزد کارگران در سال 94
    وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه رقم دستمزد سال 94 کارگران بر مبنای نظام چانه زنی و تصمیم سه جانبه تعیین خواهد شد، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب