• دستور جدید دولت درباره دستمزد 94
    چند روز پس از نامه وزارت کار به کارفرمایان، حالا در نامه ای جدید به کارگران از آنها خواسته شد تا ظرف مدت ۱۰ روز بسته پیشنهادی خود برای حفظ قدرت خرید خانوار را ارائه کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب