• دستور جهانگیری برای نجات دریاچه ارومیه
    معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیگیری ها و اقدامات کارگروه نجات دریاچه ارومیه گفت: احیاء دریاچه ارومیه یک مطالبه مردمی و ملی است و ایجاب می کند همه دستگاه ها و بخش های اجرایی مرتبط برای نجات این دریاچه تلاش کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب