• شرق تا غرب آمریکا همچنان عرصه اعتراضات ضد نژاد پرستی
    با گذشت هفت روز از حکم جنجال برانگیز دستگاه قضایی آمریکا درباره قتل یک رنگین پوست ، شرق تا غرب آمریکا همچنان عرصه تظاهرات ضد نژادپرستی است . مردم آمریکا از بروکلین نیویورک در شرق تا برکلی کالیفرنیا در غرب آمریکا با حضور در خیابان ها ، ضد تبعیض نژادی شعار سردادند .

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب