• بی وفایی زن صیغه ای به گروگانگیری و شکنجه انجامید
    آدم ربایانی که «مرد طلاساز» را در مشهد به گروگان گرفته و از شکنجه های بی رحمانه خود فیلم برداری کرده بودند با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی شعبه 410 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دستگیر و روانه زندان شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب