• دستگیری جراح کشیک بعد از جروبحث با بازپرس!
    وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص حادثه ممسنی گفت: تا استیفای کامل حقوق همکار جراح  مان که به عقیده ما وظیفه اش را به خوبی انجام داده است، کارمان را به قوت انجام خواهیم داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب