• برنامه ریزی اوباما برای دست دادن با روحانی
      ظریف درباره دست دادن با رییس جمهور آمریکا گفت: معمولا روسای جمهور پس از سخنرانی خود در سازمان ملل جلسه را ترک می کنند و اوباما هم پس از سخنرانی جلسه را ترک کرد اما به نظر می رسد اوباما نه برای دست دادن با من بلکه برای دست دادن با رییس جمهور روحانی برنامه ریزی کرده بود.            

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب