• این نشانه ها یعنی بزودی اخراج می شوید!
    از دست دادن شغل تجربه ای ناخوشایند است و زمانی که به صورت غیر منتظره رخ می دهد می تواند بدتر از این هم باشد. در چنین شرایطی نمی دانید که چنین اتفاقی در حال رخ دادن است و به همین خاطر فرصتی برای پیدا کردن یک شغل جدید ندارید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب