• بهترین دعا برای ثروتمند شدن
     کسی که می خواهد روزی اش فراوان شود، این ذکر را بسیار بگوید و در آغاز و پایان آن هم، یک صلوات بفرستد…(أَغنِنی بِحَلالِِکَ عَنِ حَرامِکَ، وَ بِفَضلِکَ عَمَّن سِواک......      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب