• دعوای بابک حمیدیان با پلیس در میرداماد!
    همه لحظات فیلمبرداری برای من خاطره خوب بود. با پلیس دعوا کردیم. می خواستند همه زندگی ما را بخوابانند چون فکر می کردند ما داریم کار بی ارزشی می کنیم. ما جنگیدیم تا به پلیس ثابت کنیم داریم برای سینمای ایران زحمت می کشیم. این از خاطره های خوب بود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب