• افزایش قیمت مسکن مهر شامل کدام واحدها می شود؟
    مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: برابر سومین دستورکار، افزایش قیمت مسکن مهر که ۲۵ دی پارسال ابلاغ شد، شامل همه واحدهایی که دفترچه قسط نگرفته باشند و واحدهایشان نیز تحویل داده نشده باشد می شود...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب